bike-775799_960_720

Velkommen til disse sidene med masser av informasjon om alt som har med fysisk fostring for barn og unge å gjøre! Stillesitting og manglende aktivitet er en stor utfordring for nordmenns helse, både på det fysiske og psykiske plan. Den som ikke er fysisk aktiv, er nemlig også mye mer tilbøyelig til å ha dårlig psykisk helse.

Jobben med å få bedret folkehelsen gjennom økt fysisk aktivitet må nødvendigvis starte med gode vaner blant barn og unge. Dagens skoleelever har både et press på seg på skolen og et utall av potensielle fritidsaktiviteter som ikke innebærer noen form for fysisk aktivitet eller at man en gang forlater soverommet. Dette kan på sikt få store konsekvenser i form av livsstilssykdommer og nedsatt produktivitet i arbeidslivet, og en stadig økende andel av unge uføre som kanskje aldri vil komme seg i arbeid eller være i stand til å stifte familie.

På disse sidene finner du mye informasjon om fysisk aktivitet både på skolene og innenfor idrettslagene. Barneidretten har mange spesielle regler som det kan være lurt å sette seg inn i, og samtidig er det også viktig å være kjent med hvilke aktiviteter som passer for hvilken alder. Den mest grunnleggende regelen er at barna alltid skal gå fra en mer generell fysisk trening (lek, bevegelse, hopp og sprett) til så gradvis å lære seg mer spesifikke idrettsferdigheter. Så kan de etter hvert spesialisere seg i én eller to idretter som de liker aller best, men før det må de bygge på et bredt fundament.