Fysisk aktivitet er viktig for barns læring, helse, og opplevelser. Helt siden grekerne har det blitt vektlagt å ha et sunt sinn i et sunt legeme. Kroppslig utvikling er med andre ord en viktig del av det å tenke helhetlig om et barns vekst og utvikling, som dessverre litt for ofte kommer i bakleksa, nå for tiden. Man må imidlertid være klar over at organisert idrett ikke passer for alle. For mange barn vil andre måter å møte fysiske utfordringer på være bedre egnet. Det viktige er at fysisk aktivitet i barndommen er begynnelsen på et sunt og rikt liv for det enkelte individ.

children-1471396_960_720Som forelder kan du gjøre mye for å oppmuntre og støtte barnets interesse for fysisk lek og idrett, selv om du aldri skal bruke press eller tvang for å involvere din sønn eller datter i idretten. Å dele din egen interesse for idrett vil gi en mer naturlig og sunn entusiasme hos barnet som kan danne fundamentet for helsebringende aktiviteter i det lange løp.

Når barnet skal komme i gang som idrettsutøver, er det viktig å ta hensyn til alder, modenhet, og motorisk utvikling. Det er helt naturlig at barnets interesse for ulike idretter øker og avtar avhengig av alder.

Når barna er under 6 år, er de ennå for små til å delta i organisert idrett. De har heller ikke begynt på skolen og kommet i gang med gymtimer der. Uansett er det slik at de små barna skal ha som sin hovedoppgave å lære seg bevegelse gjennom lek og hverdagsliv. Utenlandske undersøkelser viser at barn som lærer seg mer spesifikke idrettsferdigheter i denne alderen ikke har noe særlig utbytte av det på sikt. I Norge er det også mot idrettens bestemmelser for barneidrett å konkurrere, før fylte 6 år. Det beste for små barn er mer ustrukturerte aktiviteter der de lærer å løpe, hoppe, rulle, kaste og ta i mot, og så videre. Samtidig er det ikke noe i veien for at barn i denne alderen kan lære seg grunnleggende ferdigheter som for eksempel å svømme, sykle, ro, og gå på ski eller kjøre slalåm.

Etter hvert som barna blir større og begynner på skolen, vil du som forelder se at de får bedre syn, konsentrasjon, og motoriske ferdigheter. Med god oppdragelse blir de også bedre til å ta i mot veiledning fra voksne. I alderen 6 til 9 år kan barna gjerne begynne å delta i organisert idrett. Eksempler på aktuelle idrettsgrener kan være fotball, håndball, turn, svømming, tennis, eller kampsport. Når barna er 7-8 år gamle kan de også begynne med forsiktig styrketrening, med vekt på å lære de rette teknikkene og bevegelsene. I denne alderen kan barn også begynne å delta i konkurranser. Konkurranseaspektet skal imidlertid ikke være i fokus, og konkurransene skal vanligvis kun være helt lokale, og innad i egen klubb.

Når barna når 10-12 års alder er synet fullt utviklet og hjernen er også tilstrekkelig utviklet til at de kan forstå det taktiske spillet i lagidretter. På dette stadiet kan barnet prøve mer krevende idretter som basketball, volleyball, ishockey, og de tekniske øvelsene innenfor fri-idrett. Ta med i betraktningen at puberteten kan få innvirkning på koordinasjon og balanse, særlig gjelder det gutter som vokser mye på kort tid. Det kan føre til tilbakeslag i motorikken, men heldigvis er det bare midlertidig.