Visste du at det finnes egne bestemmelser for barns idrettsaktivitet? Disse reglene gjelder spesifikt for barn som er under 12 år, og har særlig behov for beskyttelse på grunn av sin unge alder.

Barn kan delta i konkurranser fra de fyller 6 år. Før de fyller 6 år kan de selvsagt delta i uformelle tevlinger, men ikke i noen offisiell kamp eller stevne som står på en terminliste. I perioden frem til 6 år er det viktig at idrett i all hovedsak skal dreie seg om lek, bevegelse, og motorisk utvikling, ikke først og fremst om konkurranse. Også når barna fyller 6 år skal de i de første årene bare delta i lokale arrangementer, og vanligvis innen sin egen klubb, eller eget idrettslag.

flag-football-551566_960_720Når barna blir 9 år gamle, kan det være aktuelt for dem å delta i regionale arrangement og turneringer, og når de er 11 kan de også delta i nasjonale sammenhenger. I noen idretter kan det også være naturlig at man deltar i arrangement utenfor Norge, da som regel i nordiske tevlinger. Dette gjelder særlig idretter der utøverne ofte når sitt toppnivå i særlig ung alder, som for eksempel kunstløp eller stup. Det betyr også at barn fra de nordiske landa og Nord-Russland kan delta i norske konkurranser fra de er 11 år gamle. Barn kan imidlertid ikke delta i nasjonale og internasjonale mesterskap for voksne før de har fylt 13 år.

Først fra 11 års alder vil det vanligvis bli tatt i bruk resultatlister, tabeller, og andre lignende måter å rangere barns ferdigheter på. Det er for å begrense konkurranseaspektet blant små barn. Alle barn under 12 år skal også få premie, dersom det er premiering i en konkurranse.

I tillegg til disse bestemmelsene som gjelder begrensninger på barns deltagelse og konkurranseaspektet, finnes det også regler som gjelder hvordan barneidretten skal organiseres. Det er for eksempel slik at alle idrettslag skal ha en spesifikt utpekt person som er ansvarlig for barneidrett. Særforbundene som styrer med de enkelte idrettene har også et ansvar for at alle bestemmelser som har med barneidrett å gjøre, er kjent innenfor deres grener. Igjen er dette kanskje særlig viktig innenfor idretter der utøverne blomstrer tidlig, som svømming og stup, kunstløp, hopp og kombinert, og så videre.

Det er også regler for hvem som kan jobbe med barneidrett som trener eller tillitsvalgt. Spesifikt så er det påkrevd at alle med slike oppgaver leverer inn politiattest.