Mange spør seg om det lønner seg å slå sammen store og små lån; noen kaller dette “å bake inn” små lån i større lån. Et typisk scenario der dette blir aktuelt er når man har et stort lån på boligen sin og samtidig har flere små forbrukslån og kanskje også kredittkortgjeld. Er det da slik at det er mulig å slå sammen alle disse lånene, og vil det i tilfelle kunne lønne seg?

euro-427530_960_720Det korte svaret på disse spørsmålene er at ja, som regel er det mulig og ja, som regel vil det lønne seg. De fleste skjønner selvfølgelig at det er nødvendig å ta forbehold om spesielle forhold som berører den enkeltes situasjon, men generelt kan man si at dette som oftest vil være en fornuftig løsning.

Årsaken er at du som regel har boliglån med god sikkerhet i selve boligen, som ofte også er betydelig mer verdt enn det du skylder banken din. Det gjør at banken, utsatt for sterk konkurranse fra andre banker, som regel vil gi deg gode vilkår på et slikt lån, inkludert en forholdsvis lav lånerente. I dag er det ikke unormalt at renten kommer ned mot 3 prosent for den som har solid økonomi. Dette er veldig lavt sammenlignet med for eksempel de fleste forbrukslån, som ofte har over 20 prosent effektiv rente. Da kan du spare store månedlige renteutgifter dersom banken øker boliglånet ditt tilstrekkelig til at du kan betale ned forbrukslånet.

Selv for deg som i dag ikke har boliglån kan dette være en aktuell løsning dersom du har mange eller store lån med høy rente, enten det er forbrukslån, kredittkortgjeld, eller andre ting. Da kan be banken om en delvis refinansiering av boligen din. Det vil si at du tar opp lån med sikkerhet i boligen som du bruker til å nedbetale alt av andre smålån. Boliglånet vil da normalt være mye rimeligere å håndtere enn de lånene du hadde fra før.

Litt mer problematisk kan en slik refinansiering der du endrer på eller tar opp et nytt lån på egen bolig bli, dersom det er snakk om å gjøre det for å nedbetale andre typer lån med gode vilkår, for eksempel billån eller lån du har tatt opp for å kjøpe fritidsbolig i Norge eller utlandet. I disse tilfellene er gjerne renten noe høyere enn på et boliglån, men ikke så veldig mye høyere. Da blir du også nødt til å tenke over marginale effekter av spørsmål som fast eller flytende rente, og ikke minst nedbetalingstiden. Som oftest vil du kunne spare penger på kort sikt på denne måten, men det vil i noen tilfeller ikke lønne seg på lang sikt hvis du er uheldig.

Et spesielt tilfelle er dersom du har studielån i Lånekassen. Da bør du i de fleste tilfeller være svært forsiktig med å innfri lånet med penger du låner mot verdi av bolig. Årsaken er at Lånekassen har regler som gjør at du kan unngå renter og avdrag ved sykdom og arbeidsledighet, og avskriving av hele lånet dersom du blir ufør.