Fair play er en viktig del av det man lærer i idretten og i gymtimen på skolen. I dag er dette prinsippet også knesatt i læreplanen for grunnskolen. Fysisk aktivitet er ikke bare til for den enkeltes helse og velvære, men har også et sterkt sosial aspekt. Særlig i lagspill er det sosiale aspektet fremtredende, men også innenfor individuell trening og idrett er det et behov for å følge spilleregler og gi til kjenne sunne verdier. Det blir desto viktigere i en tid der stadig flere toppidrettsutøvere blir tatt i doping, inkludert utøvere som mange i Norge har sett opp til. Da er det helt avgjørende at rettferdighet og fair konkurranse blir et emne også i kroppsøvingen på skolen.

4645094354_7fafd4ebd9_bÅ følge felles regler, enten de er skrevne eller uskrevne, er viktig i idretten og i samfunnet for øvrig. I det voksne liv stilles det også stadig større krav til å kunne samhandle med andre, og mye av det man lærer i idretten kan tas med videre inn i arbeidslivet, næringslivet, og politikk- og organisasjonsliv.

Fair play i gymtimen trenger ikke å være noe vanskelig eller abstrakt begrep som skal forklares eller analyseres inngående. Det handler mer om å følge opp regler og deres intensjoner, og premiere elever som viser en sterk sans for rettferdighet. Elevene skal vise respekt både for lagkameratene, motstanderne, og læreren.

Fair play innebærer også å godta dommerens avgjørelser og det endelige resultat eller utfall av en kamp eller konkurranse, enten man liker det eller ikke. Også på dette området kan man si at toppidrettsutøverne litt for ofte er dårlige rollemodeller, kanskje særlig innenfor fotballen. Man må unngå at fotball i gymtimen ender med stadig kjefting om avgjørelser, og slå hardt ned på filming og andre narrestreker. Den slags oppførsel er det motsatte av fair play. Likeledes må man akseptere at man kommer på lag med den man kommer på lag med, og være et team som ikke setter spor i seg marka når det er utetime.

Fair play er egentlig et grunnleggende sett av verdier som ikke bare kjennetegner idretten, men som er sterkt knyttet til ideene om folkestyre og rettsstat. Disse ideene forutsetter at alle er like i lovens øyne og er med å bestemme når viktige avgjørelser blir tatt. Med andre ord har det å lære om fair play i gymtimen mange flere ringvirkninger inn i voksenlivet enn det de aller fleste tenker over.