Kroppsøving er et av de sentrale fagene i norsk skole, og ett av de få som de fleste elever vil ha hvert eneste år fra første klasse frem til de går ut videregående. Slik er det i hvert fall i den offentlige skolen, enkelte private skoler har andre opplegg. De skolene bruker også ofte det gamle begrepet gym, som er en forkortelse for gymnastikk. Blant barn, unge og til dels også lærere, også i den offentlige skolen, brukes nok begrepet gym like ofte som kroppsøving. Uansett er det snakk om et fag som i all hovedsak dreier seg om fysisk aktivitet. I henhold til det såkalte Kunnskapsløftet for noen år siden, så skal det være en planmessig progresjon gjennom skoleløpet, i alle de 13 årene man har kroppsøving som skolefag.

physical-education-teacher
Det heter seg at kroppsøving skal være et allmenndannende fag, med andre ord at det skal bidra til elevenes dannelse som mennesker. Læreplanene legger vekt på at kroppen brukes til opplevelse, læring, og å uttrykke seg selv på forskjellige måter som ikke så ofte kommer frem i de teoretiske fagene som dominerer skolegangen. Hovedtyngden i faget beveger seg i løpet av skoleårene mer og mer i retning av å øve seg på forskjellige idretter, selv om det også er en vekt på mer generell bevegelse, dans, og fysisk aktivitet i friluft. Så skal elevene, ideelt sett, oppleve en form for mestring ut fra deres egne forutsetninger. Spørsmålet er selvfølgelig hvor realistisk dette er; som i alle andre fag vil det være noen som opplever en større følelse av mestring enn andre simpelthen fordi de er flinkere, får bedre karakterer, og så videre.

Et viktig aspekt ved det norske kroppsøvingsfaget er naturopplevelser, som kan knyttes til den spesifikt norske nasjonalromantiske tradisjonen der friluftsliv fremstår som en sentral del av den nasjonale og lokale identiteten. I de fleste andre land er det ikke noen slik forbindelse mellom kroppsøving og friluftsliv, selv om nordmenn opplever dette som en “naturlig” sammenheng. Det norske kroppøvingsfaget lærer elevene opp til å bruke naturen til fysisk aktivitet og alle de positive effektene dette har for både fysikk og psyke. I tillegg blir det lagt vekt på at naturen skal brukes på en miljøvennlig måte.

Det er sentralt i kroppsøving at elevene skal få bedre styrke, utholdenhet, og koordinasjon av aktivitetene der, samtidig som de også får mer kunnskap om hvordan de kan videreutvikle disse fysiske egenskapene på egen hånd. Dessuten er det for mange viktig at kroppsøvingsfaget er innfallsporten til en rekke idretter som en kanskje ellers ikke ville fått prøve. Alt dette skal være med på å legge til rette for livslang fysisk aktivitet hos elevene. Det vil gi dem bedre helse og et rikere liv på lang sikt.