Dagens boligpriser er usedvanlig høye, og ville vært sjokkerende for bare noen år siden. Samtidig fortsetter de å stige, og så lenge Norges Bank ikke skrur opp renten ser det ut til å være liten grunn til å tro at prisene skal gå merkbart ned med det første. Det tilsier at de aller fleste i landet ikke har råd til å kjøpe bolig kontant, og er avhengig av en eller annen form for finansiering.

17121923990_ba6b3b8fe6_bSom regel innebærer det at man vil betale renter på lånet til en bank i 20-30 år før man til slutt har betalt for boligen man eier og bor i. Nå har det imidlertid blitt lansert en ny måte å finansiere kjøp av bolig på, der du ikke betaler renter i det hele tatt. Høres det for godt ut til å være sant?

Sant er det, men her som ellers er det selvfølgelig både fordeler og ulemper. Måten det fungerer på er et såkalt partnerskap. Det betyr at du kjøper bolig sammen med et firma som da blir å anse som din partner. Mens du venter på å få råd til å eie boligen fullt og helt, kan du leie firmaets andel fra dem. Dette gjelder innenfor en viss tidsperiode som dere har avtalt på forhånd.

Hvor stor henholdsvis din andel og firmaets andel vil være på kjøpstidspunktet vil være avhengig av hvor stor egenkapital du har. Minimum må du skyte inn 15 prosent, som tilsvarer 300 000 kroner for en leilighet til 2 millioner og 750 000 for et hus til 5 millioner kroner. Firmaet går da inn med det resterende, det vil si maksimum 85 prosent og ellers mindre dersom du skyter inn mer egenkapital. Samtidig inngår dere det som kalles en sameiekontrakt.

Nå kan du flytte inn i boligen, men du må betale husleie til firmaet som eier den andre andelen. For eksempel kan dere bli enige om at du betaler 10 000 kroner, hvorav 5 000 går til leie og 5 000 er nedbetaling. Da kjøper du opp en stadig større del av firmaets andel over tid.

La oss for eksempel si at du har betalt 300 000 for 15 prosent av en leilighet som koster 2 millioner. Da har firmaet på sin side betalt 1,7 millioner (2 millioner minus 300 000). Med 5 000 nedbetaling hver måned kjøper du opp ytterligere 60 000 hvert år. Det vil tilsynelatende si at etter 5 år eier du 30 prosent heller enn 15 prosent av boligen din. Når du gradvis får større andel, må firmaet imidlertid også stadig ta mindre i leie for sin stadig mindre andel av boligen. Dersom du da fortsetter å betale 10 000 i måneden, vil en stadig større andel av beløpet gå til nedbetaling. Etter noen år vil hele boligen være din.